[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!On Thu, 10 Jan 2013 15:19:29 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Bác Kỳ Anh có tin là em sẽ spam 100 cái email vào thread này để lấy
> VPS ko?

vây là có xin vps hay kohong? xin thì mình ghi vào mai công bố kết quả
nah, còn không thì gạch tên :D

--
I am ... 5 dog years old.