[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!!On 01/10/2013 03:49 PM, Anh K. Huynh wrote:
On Thu, 10 Jan 2013 15:19:29 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

Bác Kỳ Anh có tin là em sẽ spam 100 cái email vào thread này để lấy
VPS ko?
vây là có xin vps hay kohong? xin thì mình ghi vào mai công bố kết quả
nah, còn không thì gạch tên :D

--
I am ... 5 dog years old.

Cho em xin một slot VPS với :-D

--
free your mind, free your life