[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quáCam on NgoHuy. Nhung hien khong dam goi Mplayer vi no rong to khung khiep ma chua biet cach giam :)
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Ngô Huy <[email protected]>
Date: Thu, 10 Jan 2013 16:44:14 +0700
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Re: Mplayer nạp lâu quá

On 01/10/2013 12:10 PM, Tan Tran wrote:

gui ở đây là front-end cho mplayer bác nhé.

OT: có ai thử mplayer2 không? so với mplayer thế nào?--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
 
 
Mplayer2 ngon hơn 1 ở chỗ nó hỗ trợ trực tiếp Nvidia hardware decode h264, hình ảnh cũng mượt hơn. Còn để dùng phần cứng đồ họa decode cho Ati và Intel thì dùng mplayer-vaapi :-D
p/s em xài mplayer bt mà ta :D

-- 
free your mind, free your life

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/