[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Fri, 11 Jan 2013 10:02:18 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> em :D

ok Long. em cứ đăng ký tham gia rồi có gì trao đổi bài cho nó dễ nhé.
bạn nào khác tham gia luôn cho vui (thật ra cần nguời tham gia học
chung để thảo luận theo cách dạy - học của coursera.)--
I am ... 5 dog years old.