[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Fri, 11 Jan 2013 03:20:37 +0000
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tớ cũng đang tham gia course này :D.

ngon thế vui rồi ^^ có cần lập list riêng ra để trao đổi 0 các bạn?

--
I am ... 5 dog years old.