[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Fri, 11 Jan 2013 10:52:11 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> >
> Em đk từ..  năm ngoái :-D


Lớp này cơ bản thôi nhưng mình thấy càn thiết bạn nào có đk thì học nhé.

@Huy: làm thêm cái list [email protected] cho mấy bạn tham gia đi Huy
ơi. Add mấy bạn có học vô luôn để trao đổi bài cho dễ.


--
I am ... 5 dog years old.