[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn 01/11/2013 10:32 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Fri, 11 Jan 2013 03:20:37 +0000
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

Tớ cũng đang tham gia course này :D.
ngon thế vui rồi ^^ có cần lập list riêng ra để trao đổi 0 các bạn?

--
I am ... 5 dog years old.

Em đk từ..  năm ngoái :-D

--
free your mind, free your life