[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: chế case * Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piCác bác vớ vỉn thật.

Cần máy tính nhỏ, gọn, nhẹ, thiết kế đẹp mà lại bền... => các bác mua
ngay cho em con này. Không phải nghĩ.

http://www.apple.com/mac-mini/specs.html

Hue hue hue hue.