[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pattern lọc chữ tàuHi,

Mình nhận rất nhiều email tòan chữ Tàu. Từ tiêu đề cho tới nội dung.
Muốn lọc những thư này vào cho vào /dev/null thì phải có cái pattern.
Bạn nào đề nghị các pattern nhận diện chữ tàu không?

Lưu ý là ở đây tiêu đề ở dạng utf8 nhé.

Thanks,

--
I am ... 5 dog years old.