[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Viết một hook đơn giản can thiệp quá trình khởi độngBạn rảnh đọc chơi :D

    http://archlinuxvn.org/blog/~icy/mkinitcpio_hook/

Bác HT góp ý nhé ^^

--
I am ... 5 dog years old.