[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Skype * Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraOn Sat, 12 Jan 2013 01:28:36 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> >
> có thể làm forum Skype, nó lưu lại log cho những ai "vào sau" mà
> anh :-).

Kiểu vậy hà

A: C mày đi đâu đó
B: trời máy tao đang hư
A: hư sao mày
D: hư tại ăn ở đó
E: haha
F: mua đồ mới đi anh

qua ngày hôm sau:

C: A tao mới đi ninh thuận về

Skype thích hợp cho real-time discussion. Nhưng xài gtalk/xmpp vẫn ok
vậy.

--
I am ... 5 dog years old.