[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: winner * Re: [ArchLinuxVn] Re: free vps server !!!On Fri, 11 Jan 2013 23:56:34 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> cả đời mua vé số chưa bao giờ trúng, n0b0dy cho em nghịch chung
> server với +_+

lời khuyên: tiếp tục mua, vì không mua sao trúng?


đã gửi thông cho các bạn. Có một trục trặc nhỏ với tài khoản của bạn
Trung Nguyen mình quên để ý nên số tiền còn 600 bù lại mình gửi bạn ấy
một cái key khuyến mãi khác :D 

khi đặt server các bạn nhớ đặt cấu hình nhỏ nhất kẻo tốn tiền nhé.


--
I am ... 5 dog years old.