[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: pattern lọc chữ tàuChữ con sâu, không nên động vào ... đau bụng rửa ruột không kịp

Chữ mì tôm .. tạm dùng được .... thời sinh viên :D

2013/1/12 maikhai <[email protected]>
Vào 13:12:31 UTC+7 Thứ sáu, ngày 11 tháng một năm 2013, Anh K. Huynh đã viết:
> Hi,
> Mình nhận rất nhiều email tòan chữ Tàu. Từ tiêu đề cho tới nội dung.
>
> Muốn lọc những thư này vào cho vào /dev/null thì phải có cái pattern.
>
> Bạn nào đề nghị các pattern nhận diện chữ tàu không?

Nghe nói rằng (nói chung) không nên rớ tới những email nào mà không chắc là email "lành tính". Vậy khi làm cái gì đó (chưa tới mức mở ra đọc -- dù đọc cũng không hiểu) thì có bị nó dính cho tí nhớt không hè?
Mail chữ Tàu, và mail chữ loằng ngoằng của ông Mahomet, đều đáng sợ. Mail chữ Tàu còn biết nó à chữ Tàu, chứ mail chữ loằng ngoằng thì khó đoán lắm.