[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Email vulnerabilites * Re: [ArchLinuxVn] Re: pattern lọc chữ tàuVào 05:44:09 UTC+7 Thứ tư, ngày 16 tháng một năm 2013, maikhai đã viết:
> Vào 22:37:04 UTC+7 Thứ bảy, ngày 12 tháng một năm 2013, longgia2001 đã viết:
> 
> > không Imeo :()
> 
> > 
> 
> > 
> 
> Nhưng nói một cách rất là chung, thì "mail chữ Tàu" chưa ghê bằng "mail chữ Việt mà của Tàu", vì cái trước dễ thấy, cái sau khó dò. Hiện nay nghe nói có cái site gì đó là của Tàu mà viết bằng chữ Việt, đang làm ăn ì xèo trên thị trường ...

(KHÔNG PHẢI LÀ TRẢ LỜI):
Chỉ để sửa chữ "à" thành chữ "là". Nguyên do máy mình đồ cổ sắp tiêu tùng, các phím ăn không như ý.
Tiện đây nêu một ý: Có cách gì vào để sửa như trường hợp này không nhỉ? Làm một cái nút "chỉnh sửa" chẳng hạn.