[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xorg ngốn RAMOn Thu, 17 Jan 2013 21:50:22 -0800 (PST)
Dynamo <[email protected]> wrote:
> ...
> Office, Gimp thì thường lượng RAM mà Xorg ngốn phình ra rất nhiều kể
> cả khi đã kill các tiến trình trên. Có cách nào để Xorg giải phóng
> luôn lượng RAM đã sử dụng cho các chương trình không còn sử dụng nữa
> không? Newbie nên mong mọi người chỉ giúp :)

Bạn gõ lệnh
	free -m
rồi gửi kết quả cho mọi nguời xem đi,

--
I am ... 5 dog years old.