[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xorg ngốn RAMOn Fri, 18 Jan 2013 21:58:01 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Fri, 18 Jan 2013 20:27:01 +0700
> Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:
> 
> > Bạn nào cài được driver cho card màn hình Nvidia G310M chưa? Mua máy
> > 3 năm rồi mà chỉ xài onboard.
> 
> http://www.youtube.com/watch?v=19jUboon5gI
> 

full video http://www.youtube.com/watch?v=MShbP3OpASA


--
I am ... 5 dog years old.