[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: chế case * Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry piLong ơi mấy bạn mua có vỏ nhựa mà sao cái của a không có hà :D

On Fri, 11 Jan 2013 11:13:44 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2013/1/11 An Nguyen <[email protected]>:
> > Các bác vớ vỉn thật.
> 
> Em dùng 2 con chạy 24/7 làm server. Năm 2012 vừa rồi chạy trâu bò vãi.
> 
> Thích chơi thì mua con này về cài Arch Linux vô, chạy vi vu.
> --
I am ... 5 dog years old.