[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: chế case * Re: [ArchLinuxVn] thin + raspberry pià mua đợt 1 k0 có hè hè :P

On Wed, 23 Jan 2013 16:00:04 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Cái gì vỏ nhưa ? tớ chỉ bik ku có con AMD 800 hồi thập kỷ trước ...
> chứ có bik \PI gì đâu :) mà vỏ nhựa
> 
> 2013/1/23 Anh K. Huynh <[email protected]l.com>
> 
> >
> > Long ơi mấy bạn mua có vỏ nhựa mà sao cái của a không có hà :D
> >
> > On Fri, 11 Jan 2013 11:13:44 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > 2013/1/11 An Nguyen <[email protected]>:
> > > > Các bác vớ vỉn thật.
> > >
> > > Em dùng 2 con chạy 24/7 làm server. Năm 2012 vừa rồi chạy trâu bò
> > > vãi.
> > >
> > > Thích chơi thì mua con này về cài Arch Linux vô, chạy vi vu.
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.