[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] /usrmấy bạn chạy script này cho tiẹen :D

http://archlinuxvn.org/s/icy/bin/usr_count.script

output của mình

2 : 77941 : 110248
4 : 129484 : 77352
8 : 165788 : 50351
10 : 173158 : 42810
12 : 179895 : 38154
14 : 184049 : 33463
16 : 188266 : 30397
18 : 191015 : 27501
20 : 193843 : 25410
22 : 195705 : 23240
24 : 197592 : 21919
26 : 198836 : 20420
28 : 200289 : 19269
30 : 201370 : 18049
32 : 202555 : 17129
34 : 203479 : 16087
36 : 204530 : 15248
38 : 205198 : 14511
40 : 205975 : 13860
42 : 206569 : 13171
44 : 207244 : 12646
46 : 207720 : 12115
48 : 208269 : 11651
50 : 208690 : 11204
52 : 209138 : 10846
54 : 209419 : 10504
56 : 209802 : 10183
58 : 210066 : 9891
60 : 210404 : 9608
62 : 210645 : 9327
64 : 210963 : 9051
66 : 211221 : 8781
68 : 211496 : 8539
70 : 211690 : 8312
72 : 211949 : 8097
74 : 212122 : 7904
76 : 212323 : 7715
78 : 212496 : 7533
80 : 212710 : 7343
82 : 212868 : 7172
84 : 213082 : 6969
86 : 213253 : 6783
88 : 213434 : 6642
90 : 213563 : 6483
92 : 213741 : 6334
94 : 213857 : 6217
96 : 214004 : 6072
98 : 214107 : 5951
100 : 214235 : 5845On Wed, 23 Jan 2013 22:11:46 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> Đang loay hoay tuning cho cái /usr/ của máy laptop, post đại lên đây
> có khi bà con giúp. Trước xài ext* nay đang xài reiserfs. Các bạn có
> thể kiểm tra trên máy các bạn và cung cấp số liệu để so sánh nhé. Xem
> thêm phần tốc độ ở bên dưới cùng. 
> 
>  $ find /usr/ -size -2k |wc
>   77941  77962 3846890
>  $ find /usr/ -size +2k |wc
>   110248 110259 5385265
>  $ find /usr/ -size -4k |wc
>   129484 129516 6400779
>  $ find /usr/ -size +4k |wc
>   77352  77363 3767323
>  $ find /usr/ -size +100k |wc
>   5845  5845 245047
>  $ find /usr/ -size +50k |wc
>   11204  11213 492303
> 
> Vậy chủ yếu file trong là nhỏ, từ 2k đến 4k nhé :D Trên 100k chỉ có
> tầm 6k file thôi quá ít hehe. Nên cần tìm một filesystem nhanh cho
> các file nhỏ là vậy :D 
> 
> Một note khác, chắc nhờ caching nên mình tìm cực lẹ:D
>  $ time find /usr/ -size -2k |wc
>   77941  77962 3846890
>   real  0m0.484s
>   user  0m0.313s
>   sys   0m0.347s
>  $ time find /usr/ |wc
>   220132 220175 10826690
>   real  0m0.501s
>   user  0m0.557s
>   sys   0m0.320s
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.