[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Nào mình cùng xài cho hết Ram * Re: [ArchLinuxVn] Xorg ngốn RAMNguyên mớ mẹo xài Firefox với ramdisk đây bà con
	https://wiki.archlinux.org/index.php/Firefox_Ramdisk

--
I am ... 5 dog years old.