[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] programming language @ courseraủa mấy bạn có học không zay :D Mình học hơn tuần rồi đâu thấy bạn nào
trong xóm mình đâu ta (trên forum/fb/ :D)


On Fri, 11 Jan 2013 03:48:38 +0000
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chắc Skype tiện hơn nhỉ :D


--
I am ... 5 dog years old.