[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiem có cách này cho bác hết chán đây:

1. cài funtoo
2. lúc nào chán thì USE="gnome -kde" emerge --sync && emerge -uDNav
world
3. Nếu lại chán tiếp thì USe="-gnome +kde" emerge --sync && emerge
-uDNav world
4. Nếu hết thấy chán rồi thì cài lại archlinux nhé :P. còn ko thì cứ
lặp lại bước 2 và 3 :D


On Mon, 28 Jan 2013 00:45:51 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chán Arch quá!
> 
> Là vì: boot máy vào rồi bảo pacman -Syy -Syu thì nó làm hùng hục, sau
> đó check mail, gõ vài cái reply, rồi ra Opera coi bài linh tinh, vừa
> coi vừa nhẩy qua youtube đeo tai nghe cổ điển . . .
> 
> Cái gì cũng chạy hết, không có trục trặc gì cả. Xài mỏi mắt thì off
> máy đi ngủ. Chẳng bị hư hao gì hết nên không có việc để mà sửa hì hà
> hì hục như lúc trước nữa, chán quá.
> 
> :)
>