[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiHaha chua biet la the nao nhung doan no keo dai  vo cung lau! Xin cam on thoi.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Hieu D. Bui" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Mon, 28 Jan 2013 16:00:35 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi

em có cách này cho bác hết chán đây:

1. cài funtoo
2. lúc nào chán thì USE="gnome -kde" emerge --sync && emerge -uDNav
world
3. Nếu lại chán tiếp thì USe="-gnome +kde" emerge --sync && emerge
-uDNav world
4. Nếu hết thấy chán rồi thì cài lại archlinux nhé :P. còn ko thì cứ
lặp lại bước 2 và 3 :D


On Mon, 28 Jan 2013 00:45:51 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chán Arch quá!
> 
> Là vì: boot máy vào rồi bảo pacman -Syy -Syu thì nó làm hùng hục, sau
> đó check mail, gõ vài cái reply, rồi ra Opera coi bài linh tinh, vừa
> coi vừa nhẩy qua youtube đeo tai nghe cổ điển . . .
> 
> Cái gì cũng chạy hết, không có trục trặc gì cả. Xài mỏi mắt thì off
> máy đi ngủ. Chẳng bị hư hao gì hết nên không có việc để mà sửa hì hà
> hì hục như lúc trước nữa, chán quá.
> 
> :)
> 

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.