[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiUi dào,

cụ Maikhai còn nhiều time lắm .... Nếu còn time, chắc mời cụ lên làm giáo đầu, đi marketing free FSF cho các trường lớp, cho thế hệ trẻ nó sản sinh ra nhiều hacker, để ... VN khoogn thua TQ. Không nix sao có cửa lên hacker :D

Bác thử làm quả .... aircrack-ng cái  PW của phòng GV thử .... là học trò khoái liền, vô học nix ầm ầm ....

2013/1/28 maikhai <[email protected]>
Haha chua biet la the nao nhung doan no keo dai  vo cung lau! Xin cam on thoi.
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Hieu D. Bui" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Mon, 28 Jan 2013 16:00:35
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồi

em có cách này cho bác hết chán đây:

1. cài funtoo
2. lúc nào chán thì USE="gnome -kde" emerge --sync && emerge -uDNav
world
3. Nếu lại chán tiếp thì USe="-gnome +kde" emerge --sync && emerge
-uDNav world
4. Nếu hết thấy chán rồi thì cài lại archlinux nhé :P. còn ko thì cứ
lặp lại bước 2 và 3 :D


On Mon, 28 Jan 2013 00:45:51 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chán Arch quá!
>
> Là vì: boot máy vào rồi bảo pacman -Syy -Syu thì nó làm hùng hục, sau
> đó check mail, gõ vài cái reply, rồi ra Opera coi bài linh tinh, vừa
> coi vừa nhẩy qua youtube đeo tai nghe cổ điển . . .
>
> Cái gì cũng chạy hết, không có trục trặc gì cả. Xài mỏi mắt thì off
> máy đi ngủ. Chẳng bị hư hao gì hết nên không có việc để mà sửa hì hà
> hì hục như lúc trước nữa, chán quá.
>
> :)
>

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.