[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Mon, 28 Jan 2013 16:59:10 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Mình cũng hứng với cái aircrack-ng nhưng có 1 điều làm sao để có được
> 1 từ điển tốt? Có ai thành công chưa ta?

crack gì cho mệt giả đò bắt chuyện hỏi xin luôn đỡ vất vả :D 

--
I am ... 5 dog years old.