[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiOn Mon, 28 Jan 2013 09:03:11 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Neu chi xai may cai com binh dan nhu minh thi cong nhan Arch trau bo
> that, cay hoai khong nghi. Chang hieu khi lam hard work thi ra sao
> chac cung rat khoe nhi? 

Cháu có setup một chú server 8 core, 8GB, dùng arch, trên đó cài vbox
để chạy 5 máy ảo (2 máy win, 3 máy linux), giờ nghĩ mãi chưa ra cách gì
để thêm vài máy ảo nữa chớ con master quá rảnh đây bác ạ :D 


--
I am ... 5 dog years old.