[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Dự án: biên dịch tài liệu về systemdBác Kỳ chơi ác thế 25 bài mỗi bài 6 trang là tèo luôn rồi :D.
Em không biết dịch cơ mà vì em PI thì việc gì cũng có thể làm.
Bác cho em xem qua tài liệu trước được không, để qua 23 (tết) em tiến
hành luôn :D.

Nhanh nhanh vác PI về chạy cluster thôi :P

On Wed, 30 Jan 2013 11:16:29 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hey,
> 
> Bạn nào có khả năng dịch xử tham gia dự án này nghe. Mình sẽ cộng tác,
> cần thêm một người tham gia chính. Số lượng: khoảng 25 bài về systemd,
> bản gốc tiếng Anh thuộc giấy phép CC-BY-SA.
> 
> Price: Raspberry Pi dòng 1
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
>