[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemd> Thời gian vô tư nhưng mình dự tính có thể xong trong dưới 2 tháng.
> 
> @Mít: sao rồi sợ rồi ư :D
> 

Thời gian thì không có nhiều lắm cơ mà anh Kỳ Anh cho em một chân bon chen 
nha. Mục đích là để cải thiện trình tiếng Anh >"<.