[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdChà xôm tụ quá, mà mình chỉ có mỗi một con RP làm sao đây thôi để kêu
gọi lòng hảo tâm . nếu có tài trợ thì mọi người cùng làm hehe, không
thì bốc thăm :D nếu không có thì sẽ chỉ dành cho một bạn thôi mấy bạn
khác không có quà ha :D


On Wed, 30 Jan 2013 19:36:58 +0800
[email protected] wrote:

> > Thời gian vô tư nhưng mình dự tính có thể xong trong dưới 2 tháng.
> > 
> > @Mít: sao rồi sợ rồi ư :D
> > 
> 
> Thời gian thì không có nhiều lắm cơ mà anh Kỳ Anh cho em một chân bon
> chen nha. Mục đích là để cải thiện trình tiếng Anh >"<. 
> --
I am ... 5 dog years old.