[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemd2013/1/30 Anh K. Huynh <[email protected]>

Chà xôm tụ quá, mà mình chỉ có mỗi một con RP làm sao đây thôi để kêu
gọi lòng hảo tâm . nếu có tài trợ thì mọi người cùng làm hehe, không
thì bốc thăm :D nếu không có thì sẽ chỉ dành cho một bạn thôi mấy bạn
khác không có quà ha :D


Anh có thể bỏ em ra khỏi danh sách *Có cơ hội nhận RP* :D.
Làm để cày tiếng Anh và hiểu thêm về hệ thống thôi :P.