[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xin tài trợ cho dự án biên dịch tài liệuXong vụ này. Tuần tới sẽ triển khai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

On Jan 30, 8:28 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>     | Thư gửi chung cho nhiều người. Vui lòng không
>     | chọn REPLY ALL vì nhóm thư có thể từ chối thư
>     | của bạn. Cảm ơn.
>
> Chào nhà tài trợ vàng tương lai,
>
> ArchLinuxVn đang thực hiện dự án
>        https://groups.google.com/group/archlinuxvn/browse_thread/thread/7887...
>
> để biên dịch một số tài liệu của systemd. (Chi tiết và tranh cãi về
> điều này xin vui lòng mở chủ đề riêng hoặc tham gia ở chủ đề trong link
> trên.)
>
> Dự kiến ban đầu là một bạn tham gia chính, nhưng nay có nhiều bạn muốn
> tham gia biên dịch khoảng 20 bài tài liệu về `systemd` :) Đây là điều
> rất đáng khích lệ.
>
> Mình viết thư này để mọi người có thể có chút tiền, quà ,... để tặng
> lưu niệm cho các bạn tham gia dự án. Trước hết mình cần sự cam kết của
> các bạn, còn chi tiết sẽ thảo luận sau đề phòng trường hợp "quá nhiều"
> $ ;)
>
> Đã có: một em Raspberry dòng 1 (trị giá <= 1 tr :D) của kỳanh (ghi chú:
> mình cũng sẽ tham gia biên dịch và hiệu chỉnh để công bố bản dịch trên
> trang chủ. Mình sẽ không nhận tài trợ nào.)
>
> Cảm ơn mọi người quan tâm (và góp ý)
>
> PS: nếu tài trợ tiền mặt vui lòng gửi vào đây
>        http://metakyanh.sarovar.org/banking/
>
> --
> I am ... 5 dog years old.