[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysOn 02/01/2013 05:47 PM, Anh Pham wrote:
> Cảm ơn Huy!
> 
> Permissions thư mục .ssh của mình ko đúng!
> 
> -Anh Pham
> 

Bạn nợ mình 1 ly cafe nhé ;-)
P/s nhiễm anh Kỳ Anh, có gì cứ bắt đền ảnh tội làm hư đàn em  =]]


-- 
free your mind, free your life