[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemd2013/1/31 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Thu, 31 Jan 2013 00:13:39 -0800 (PST)
Tân <[email protected]> wrote:
Chưa tiến hành Tân ơi ;) Nên còn nhiều. Thế này vui rồi. 1 bài ít quá
Tân kâka nhưng không sao rất hoan nghênh ^^ Có nhiều bài ngắn lắm nhìn
qua là xong rồi nhưng mình cũng dịch cho nó đầy đủ .

Hiện có

 Hiếu, Doan, Tân, Mít, KA ^^ Mỗi người 5 bài rất nhẹ nhỉ. Tân Doan có
 RP rồi, Hiếu có RP rồi. KA donate vậy là còn Mít rồi phải không?

Mọi nguời thống nhất nhanh nhé . Còn ai tham gia nữa không thì quyết
sớm để tuần sau và tết tránh thủ làm ha :D


Em mần đâu ra mà có RP anh :-s. Nghèo kiết xác.
Ukie anh 5 bài chắc ổn, tết về em mần. Tuần sau vẫn còn lê lết trên công ty đến hết 26 tết :-s.