[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysOn 02/01/2013 11:28 PM, Anh K. Huynh wrote:
> 
> Hồi sáng a chung cho em rồi. Anh Phạm khỏi lo nhé. :D ^^
> 
> On Fri, 01 Feb 2013 17:57:42 +0700
> Ngô Huy <[email protected]> wrote:
> 
>> On 02/01/2013 05:47 PM, Anh Pham wrote:
>>> Cảm ơn Huy!
>>>
>>> Permissions thư mục .ssh của mình ko đúng!
>>>
>>> -Anh Pham
>>>
>>
>> Bạn nợ mình 1 ly cafe nhé ;-)
>> P/s nhiễm anh Kỳ Anh, có gì cứ bắt đền ảnh tội làm hư đàn em  =]]
>>
>>
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> 
anh Kỳ Anh kỳ quá, em đang tính ghẹo Anh Phạm tí mà :-D

-- 
free your mind, free your life