[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lỗi khi copy vào các phân vùng khác của ổ cứngMáy của em có 4 phân vúng, 1 dùng để cài Arch, 1 để cài Win, 2 cái lưu dữ liệu. 3 cái cuối đều là NTFS. Khi em copy hoặc paste vào các phân vùng NTFS đó thì đều hiện dòng chữ : 
there was an error copying the file into /run/media/hoctro/A33E609986D7BE27.
Show more detail : 
Error opening file '/run/media/duykhanh/A33E609986D7BE27/1920x1080HDTV_zpsabce037d.jpg': Permission denied

Các bác có biết là lỗi gì không ạ, vui lòng chỉ giùm em cách fix với ạ. Em cám ơn nhiều :)