[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi copy vào các phân vùng khác của ổ cứngCài ntfs-3g chưa vậy bạn? Mình nghĩ vấn đề là bạn chưa có driver của ntfs.

Vào 11:08 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, hoctro <[email protected]> đã viết:
Máy của em có 4 phân vúng, 1 dùng để cài Arch, 1 để cài Win, 2 cái lưu dữ liệu. 3 cái cuối đều là NTFS. Khi em copy hoặc paste vào các phân vùng NTFS đó thì đều hiện dòng chữ :
there was an error copying the file into /run/media/hoctro/A33E609986D7BE27.
Show more detail :
Error opening file '/run/media/duykhanh/A33E609986D7BE27/1920x1080HDTV_zpsabce037d.jpg': Permission denied

Các bác có biết là lỗi gì không ạ, vui lòng chỉ giùm em cách fix với ạ. Em cám ơn nhiều :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.