[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi copy vào các phân vùng khác của ổ cứngCheck như 2 bạn phía trên đã hướng dẫn. Nói chung chỗ này có 2 vấn đề cần để ý.
- Kiểm tra xem phân vùng cần copy/paste đã được mount hay chưa ( nếu chưa mount, nếu có lỗi thử mout với tùy chọn -t ntfs-3g ).

- Nhiều khả năng do quyền (khi mount thì xài quyền sudo) mà nếu copy từ /home qua thì sẽ báo Permission Denied. Nên khi copy thì sudo cp thử.


Vào 11:51 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, Phan Tấn Phú <[email protected]> đã viết:

Bạn thử mount với tùy chọn ntfs-3g.

On Feb 2, 2013 11:38 AM, "n0b0dy" <[email protected]> wrote:
Cài ntfs-3g chưa vậy bạn? Mình nghĩ vấn đề là bạn chưa có driver của ntfs.

Vào 11:08 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, hoctro <[email protected]> đã viết:
Máy của em có 4 phân vúng, 1 dùng để cài Arch, 1 để cài Win, 2 cái lưu dữ liệu. 3 cái cuối đều là NTFS. Khi em copy hoặc paste vào các phân vùng NTFS đó thì đều hiện dòng chữ :
there was an error copying the file into /run/media/hoctro/A33E609986D7BE27.
Show more detail :
Error opening file '/run/media/duykhanh/A33E609986D7BE27/1920x1080HDTV_zpsabce037d.jpg': Permission denied

Các bác có biết là lỗi gì không ạ, vui lòng chỉ giùm em cách fix với ạ. Em cám ơn nhiều :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 --
Quang Nguyễn