[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi copy vào các phân vùng khác của ổ cứngOn Fri, 1 Feb 2013 20:08:58 -0800 (PST)
hoctro <[email protected]> wrote:

> /run/media/hoctro/A33E609986D7BE27

Gõ các lệnh:

  ls -lad /run/media/hoctro/A33E609986D7BE27/
  whoami; groups

xem ra kết quả gì và gửi cho mọi người xem nhé ^

--
I am ... 5 dog years old.