[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bắt đầu thôi * Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdHi,

Các bạn bắt đầu nhé ^^ Vụ lấy con RP thì tính sau các bạn thỏa thuận
chắc được. 

Các bạn sẽ gửi mình `public key` để mình gửi tài khoản git. Chi tiết có
ở đây
	http://archlinuxvn.org/vn/author-guide/

Các bạn dành chút thời gian đọc. Nếu quá phức tạp thì trao đổi lại để
mình hướng dẫn hoặc chọn cách phù hợp hơn.

Các bạn tham gia vào nhóm thư [email protected] để trao
đổi tất cả các chủ đề liên quan tới việc dịch nhé. Để khỏi ảnh hưởng
mọi người ở đây. mình sẽ bắt đầu gửi bài bên đó các b ạn nhớ theo dõi.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5 dog years old.