[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Lỗi khi copy vào các phân vùng khác của ổ cứngCám ơn bạn Võ Hoàng Sang, mình đã fix được qua gợi ý của bạn. Cám ơn gợi ý của các bạn, các anh khác nữa :)
On Saturday, February 2, 2013 11:38:37 AM UTC+7, Võ Hoàng Sang wrote:
> Cài ntfs-3g chưa vậy bạn? Mình nghĩ vấn đề là bạn chưa có driver của ntfs.