[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nghe được nhạc nhưng không tắt nó đượchehe 0 biết Dragon là gì nhưng chắc nó không có UI riêng nên có thể mở
ra trong shell chẳng hạn (bác kiểm tra xem có cái terminal nào mở thêm
không). Nếu không có thì chạy lệnh `htop` hoặc `ps` rồi từ từ mò ra rồi
`kill` nó thôi.

Không thì bác đợi tí cho nó hết hihi

On Sun, 3 Feb 2013 05:29:22 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bấm chuột phải vào một file mp4 nào đấy, trên máy mình hiện ra menu:
> 
> * Open with "VLC media player"
> ===
> Open with "Dragon player"
> Open with "Mplayer Media player"
> Open with Other applications . . .
> 
> Không kể cái VLC, nếu nhấn chọn Dragon player chẳng hạn, thì nhạc vẫn
> nghe tốt, nhưng không có cái GUI nào hiện ra cả. Thành thử cứ phải
> kiên nhẫn nghe cho hết bài rồi mới được chọn bài khác.
> 
> Không biết là thiếu cái gì?
> --
I am ... 5 dog years old.