[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Kết hợp lua với conkyMình chưa tìm ra giải pháp cho mấy cái vòng đó nhưng nghĩ cũng ko khó giải quyết.

Bồ chạy conky từ Terminal sẽ thấy xuất ra một vài output. Cứ theo mấy cái output đó thì sẽ giải quyết được. Có 2 chỗ bồ cần phải coi đó là file .conkyrc và file script lua đặt trong thư mục conky. Lấy về xài những cũng cần phải edit.


Vào 18:18 Ngày 04 tháng 2 năm 2013, hoctro <[email protected]> đã viết:
Triết lý của Arch là nhanh gọn, ai muốn dùng Arch chắc đều biết. Tuy nhiên, em cũng muốn tìm hiểu thêm về conky và các hình ảnh đẹp đẽ mà nó tạo ra.

Đã download cái configuration này về : http://dinozaur1982.deviantart.com/art/conky2-316541287 và làm theo hướng dẫn nhưng em không làm được như hình của họ mà thiếu mất mấy cái vòng. Máy em đã cài conky+lua, nhưng không biết làm thế nào để kết hợp 2 cái này.

Mong các cao nhân chỉ giáo, đừng gạch newbie, tội nghiệp :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
Quang Nguyễn