[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Nam Moi Quy Ty 2013Năm mới sắp đến, ngồi dọp dẹp cái /home chút đỉnh rồi ngứa tay chạy Syu. Ai dè nó cho mình quà Tết hậu hĩ quá:

Total Download Size:    235.54 MiB
Total Installed Size:   537.36 MiB
Net Upgrade Size:       2.23 MiB

Up bự như vầy chắc Mùng Một Arch chạy ngon. Nhân đây gửi lời chúc bà con làng ta Năm Mới Vạn Sự Như Ý, ai còn mài quần jean lên ghế nhà trường thì chúc thêm lấy đủ tín chỉ, ra trường ngon lành, săn được học bổng khủng mà lên đàng . . .