[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013Bác tính mấy mùng ngồi ở nhà sửa máy hay sao mà upgrade thế :D Của cháu
chạy `pacman -Suyv` ra một đống hoảng quá thôi ráng chờ qua Tết đã tính
sau ^^

Chúc bác năm mới sức khỏe.

Chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui và thành công mới.

  $ pacman -Rs năm-rồng
  $ pacman -S  năm-tỵ   && reboot || echo "chúc mừng năm mới ^^"


On Sat, 9 Feb 2013 01:36:20 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Năm mới sắp đến, ngồi dọp dẹp cái /home chút đỉnh rồi ngứa tay chạy
> Syu. Ai dè nó cho mình quà Tết hậu hĩ quá:
> 
> Total Download Size:    235.54 MiB
> Total Installed Size:   537.36 MiB
> Net Upgrade Size:       2.23 MiB
> 
> Up bự như vầy chắc Mùng Một Arch chạy ngon. Nhân đây gửi lời chúc bà
> con làng ta Năm Mới Vạn Sự Như Ý, ai còn mài quần jean lên ghế nhà
> trường thì chúc thêm lấy đủ tín chỉ, ra trường ngon lành, săn được
> học bổng khủng mà lên đàng . . .
> 
> --
I am ... 5 dog years old.