[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013Vào 21:31:07 UTC+7 Thứ bảy, ngày 09 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> Bác tính mấy mùng ngồi ở nhà sửa máy hay sao mà upgrade thế :D Của cháu
> 
> chạy `pacman -Suyv` ra một đống hoảng quá thôi ráng chờ qua Tết đã tính
> 
> sau ^^
> 
> 
> 
> Chúc bác năm mới sức khỏe.
> 
> 
> 
> Chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui và thành công mới.
> 
> 
> 
>   $ pacman -Rs năm-rồng
> 
>   $ pacman -S  năm-tỵ   && reboot || echo "chúc mừng năm mới ^^"
> 
> 
> 
> 
> 
> On Sat, 9 Feb 2013 01:36:20 -0800 (PST)
> 
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Năm mới sắp đến, ngồi dọp dẹp cái /home chút đỉnh rồi ngứa tay chạy
> 
> > Syu. Ai dè nó cho mình quà Tết hậu hĩ quá:
> 
> > 
> 
> > Total Download Size:    235.54 MiB
> 
> > Total Installed Size:   537.36 MiB
> 
> > Net Upgrade Size:       2.23 MiB
> 
> > 
> 
> > Up bự như vầy chắc Mùng Một Arch chạy ngon. Nhân đây gửi lời chúc bà
> 
> > con làng ta Năm Mới Vạn Sự Như Ý, ai còn mài quần jean lên ghế nhà
> 
> > trường thì chúc thêm lấy đủ tín chỉ, ra trường ngon lành, săn được
> 
> > học bổng khủng mà lên đàng . . .
> 
> > 
> 
> > 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

Tie^u ARCH roai!