[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013On Sat, 9 Feb 2013 14:51:36 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Up xong, post may cau bao cao xong la tat may, di Govap cung Tat Nien
> ben Ngoai. Bay gio ve mo may len thi OI GIOI OI no bat "nhan Ctrl D
> hoac nhap root passwd"! Roi nao la "journalctl -xb" nao la "systemctl
> reboot" "systemctl default" linh tinh lang tang ... Thua roi! Bay gio
> chua biet bat dau sua tu cho nao. File log thi VO CUNG DAI, ma co doc
> cung khong hieu gi het :) May ma con co cai blackberry de go may chu
> nay. 


haha thế lần cuối bác upgrade (trừ lần này) là khi nào thế? Bác phải
quăng cái log ra. Bác có dùng --force khi upgrade không?

--
I am ... 5 dog years old.