[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013On Sat, 9 Feb 2013 16:26:01 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Khong -force. Chi nhan enter ma thoi.
> Con cai logfile thi dai kinh khung. Co save file do lai roi, co muon
> coi thi minh tim cach attach vao email ok?

/media/sda2 là cái gì thế bác? Không mount lên được nên failed bác ạ.
	http://pastie.org/6104275

Khi nó hiện ra cửa sổ yêu cầu nhập passs (hoặc ^D) để tiếp tục bác gõ
passwordd của root, rồi vào root shell, gõ lệnh
	mount -o rw,remount /

rồi chỉnh lại tập tin /etc/fstab cho đúng nhé. Đoán mò vậy thôi bác thử
xem có đựoc không.

Chúc bác fix sớm năm mới có đồ chơi mới :D

--
I am ... 5 dog years old.