[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013Vào 23:39:37 UTC+7 Thứ bảy, ngày 09 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> On Sat, 9 Feb 2013 16:26:01 +0000
> 
> "maikhai" <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Khong -force. Chi nhan enter ma thoi.
> 
> > Con cai logfile thi dai kinh khung. Co save file do lai roi, co muon
> 
> > coi thi minh tim cach attach vao email ok?
> 
> 
> 
> /media/sda2 là cái gì thế bác? Không mount lên được nên failed bác ạ.
> 
> 	http://pastie.org/6104275
> 
> 
> 
> Khi nó hiện ra cửa sổ yêu cầu nhập passs (hoặc ^D) để tiếp tục bác gõ
> 
> passwordd của root, rồi vào root shell, gõ lệnh
> 
> 	mount -o rw,remount /
> 
> 
> 
> rồi chỉnh lại tập tin /etc/fstab cho đúng nhé. Đoán mò vậy thôi bác thử
> 
> xem có đựoc không.
> 
> 
> 
> Chúc bác fix sớm năm mới có đồ chơi mới :D
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

42 phút sau Giao Thừa: Fix nó xong roài! Là nhờ cái câu nhắc về /etc/fstab.
Sửa nó xong rồi re-install grub là OK.
Cám ơn icy.