[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013On Sat, 9 Feb 2013 09:47:59 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> 42 phút sau Giao Thừa: Fix nó xong roài! Là nhờ cái câu nhắc
> về /etc/fstab. Sửa nó xong rồi re-install grub là OK.

Chúc mừng bác lần nữa. Mở đầu thế này chắc năm mới làm ăn phát tài phát
lộc đây mọi sự đều fix được không có gì phải lo ^^

--
I am ... 5 dog years old.