[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013On Sat, 9 Feb 2013 23:59:02 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> /media/sda2 la partition cai thu cho vui ban CRUX. Khong hieu tai sao
> no khong nhan ra /media/sda2 nhi? Tai vi luc update no bi khai trat
> ho khau chang?

Crux "trâu lắm". Hồi xưa cháu đang lăn tăn cài Crux thì lên #Irc mấy
tác giả hỏi một chặp rồi bảo tốt nhất e nên xài ArchLinux thế là dùng
Arch luôn từ đấy bác ạ :)

--
I am ... 5 dog years old.